Åbent hus i forsøgsmarken for hamp

Seminar

AgroTech og Videncenter for Landbrug indbyder til "Åbent Hus møde" i hampeforsøgsmarken ved Silkeborg, som led i projektet: Økologisk majs - og hampeprotein som højværdiprotein til fjerkræ og svin.

Hamp

Fra 2012 skal foder til økologiske husdyr være 100 % økologisk. Det betyder, at de økologiske foderblandinger til svin og fjerkræ ikke længere kan afbalanceres med konventionelt majsgluten og kartoffelprotein. Hampeprotein er særdeles interessant med en fin aminosyresammensætning, og kunne være et godt supplement som proteinfoderkilde, der kan erstatte de konventionelle proteinfodermidler, der i dag tilsættes de økologiske svine og fjerkræfoderblandinger. Men kan vi dyrke hamp til modenhed, og høste modne frø, også økologisk?

Program

  1. Rundtur i hampeforsøgsmarken ved Bodil Pallesen, AgroTech
  2. Foreløbige resultater fra afprøvning af økologisk hampeprotein til smågrise, ved Tove Serup, Videncentret for Landbrug
  3. Fremstilling af højværdiprodukter fra hampefrø, ved Henrik Nørding, Nørding Olier.
  4. Nyt fra kommende aktiviteter i projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Projektet er støttet af midler fra Fonden for Økologisk Landbrug.